Expertise en diensten

De associatie Ref Lex wenst haar ervaring ter beschikking te stellen van cliënten om binnen haar specifieke bekwaamheden creatieve oplossingen te vinden aan een correcte en controleerbare prijs.

Het spreekt voor zich dat dergelijke ambitie enkel gerealiseerd kan worden binnen een persoonlijke vertrouwensrelatie telkens wij Uw belangen behartigen, hetzij bij onderhandelingen en het zoeken naar minnelijke regelingen (inclusief via bemiddeling), hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij bij onderhandelingen tussen handelspartners, hetzij bij het opstellen of nalezen van overeenkomsten of bij het nemen van strategische beslissingen voor ondernemingen en al haar werknemers.

De vier vennoten van Ref Lex hebben hun sporen verdiend bij prestigieuze Belgische kantoren en zijn o.a. gespecialiseerd in de volgende materies:

  • het handelsrecht, het vennootschapsrecht en de herstructurering van ondernemingen, inclusief de onderneming in moeilijkheden
  • het intellectueel eigendomsrecht, het mediarecht en het recht betreffende de nieuwe technologieën (informatie- en communicatietechnologieën), inclusief het opstellen en analyseren van contracten
  • het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en het sociaal strafrecht
  • het vastgoedrecht
  • het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht
  • het overeenkomstenrecht
  • het administratief recht, inclusief het ambtenarenrecht en het onderwijsrecht

Ref Lex telt eveneens verschillende gerechtelijke mandatarissen (curator, gerechtelijk dan wel voorlopig syndicus en voorlopig bewindvoerder) onder haar vennoten. Een vennoot geeft eveneens les aan de I.H.E.C.S. in Brussel.

Ref Lex · Congolaan 1 · 1050 Brussel · Tel. +32 (0)2 340 24 60 · Fax +32 (0)2 340 24 69

Copyright 2021 © Ref Lex – Conditions générales