Philip Kempeneers

Email: philip.kempeneers@bereflex.be

Tel.: 02/340.24.61

Materies: individueel en collectief arbeidsrecht – socialezekerheidsrecht – sociaal strafrecht – sportrecht – handelsrecht

Na zijn kandidaturen aan de UFSIA (1987) en zijn licenties aan de KUL (1990), heeft Philip Kempeneers (Wilrijk, 13 juli 1967) een bijzondere licentie in sociaal recht behaald aan de ULB (1991). Sinds 2016 is hij titularis van het “Getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken”)

In oktober 1993 is hij zijn stage begonnen aan de balie van Brussel.

In zijn praktijk is hij voornamelijk bezig met:

  • het individueel en collectief arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten, ontslagen, collectieve arbeidsovereenkomsten, beschermde werknemers, …)
  • het socialezekerheidsrecht (RSZ, werkloosheid, arbeidsongevallen…)
  • het sociaal strafrecht (toezicht op de sociale wetgeving, naleving welzijnswetgeving, administratieve geldboetes, …)
  • het sportrecht
  • het handelsrecht (agentuurovereenkomsten, schuldinvorderingen, …)

Hij geeft advies en staat U bij in procedures voor alle rechtbanken van het land.

Hij heeft meegewerkt aan het wetboek “Wet en Duiding Echtelijke Moeilijkheden” (Uitgeverij Larcier – juni 2010).

Hij heeft zijn stage volbracht in het kantoor “Ballon, Buyle, Maingain & Philippe” waar hij gewerkt heeft voor Bernard Maingain van 1993 tot 1997.

Nadien heeft hij gewerkt bij “Smit & Vennoten” van 1997 tot 2000 om vervolgens, met vier confraters, het kantoor “M13” op te richten waar hij vennoot is gebleven van 2000 tot augustus 2010.

Na vennoot geweest te zijn bij “J&G Legal Solutions” heeft hij met Caroline Carpentier en Catherine Herinckx van het kantoor M13 het kantoor Ref Lex opgericht.

Hij werkt in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Ref Lex · Congolaan 1 · 1050 Brussel · Tel. +32 (0)2 340 24 60 · Fax +32 (0)2 340 24 69

Copyright 2021 © Ref Lex – Conditions générales