Bernard Boutefeu

Email: bernard.boutefeu@bereflex.be

Tel.: +32 (0)2 340 24 62

Materies: Vastgoedrecht – Vermogens en erfrecht

Bernard Boutefeu heeft het licentiaat in de rechten behaald aan de UCL in juni 2001, opleiding dewelke hij heeft verdergezet in 2002 aan de UCL en aan de Sorbonne (te Parijs) in het economisch recht en het ondernemingsrecht.

Hij heeft de eed afgelegd in september 2004 aan de Balie van Brussel, alvorens het vastgoedrecht te beoefenen in het notariaat te Brussel. Gedurende deze professionele periode heeft hij tevens zijn studies hervat aan de ULB teneinde het licentiaat in het notariaat te bekomen in 2015.

Teruggekomen naar de Balie van Brussel in 2020, spitst hij zich voornamelijk toe op:

  • Het vastgoedrecht
  • Het vermogensrecht en erfrecht

Hij werkt in het Frans en het Nederlands.

Ref Lex · Congolaan 1 · 1050 Brussel · Tel. +32 (0)2 340 24 60 · Fax +32 (0)2 340 24 69

Copyright 2020 © Ref LexConditions générales